Welkom op de site van Ter Laak Care & Cure Consultancy
Ter Laak Care & Cure Consultancy stelt haar kennis beschikbaar en geeft adviezen aan stakeholders in de gezondheidszorg. Zij heeft veel ervaring in deze branche en beschikt over praktische kennis van de verzekeringswereld en het overheidsbeleid. Hierdoor kan zij snel en doelgericht inspelen op actuele ontwikkelingen in de zorg.

Ter Laak Care & Cure Consultancy biedt haar diensten aan in het gecompliceerde veld van de Nederlandse gezondheidszorg, waar partijen met elkaar (moeten) samenwerken, ook al zijn er verschillende belangen in het spel. Keer op keer aangepaste wet- en regelgeving maakt het steeds lastiger om de juiste weg te kiezen binnen het dynamisch werkveld van de gezondheidszorg. Zo heeft de implementatie van de nieuwe Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 vele gevolgen voor patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners. Voor de patiënt wordt het ingewikkelder om passende zorg te vinden. Zorgverzekeraars zoeken steeds meer naar effectiviteit van de zorginkoop. Zorgverleners tenslotte willen graag een hoge kwaliteit van zorg leveren, die bovendien past binnen het budget.